Global Upholstery Supply

Novatex Toyota Vinyl

TO-034 Medium Brown Novatex Toyota Vinyl

TO-034
Med. Brown

TO-785 Taupe Novatex Toyota Vinyl

TO-785
Taupe

TO-302 Buckskin Novatex Toyota Vinyl

TO-302
Buckskin

TO-303 Palomino Novatex Toyota Vinyl

TO-303
Palomino

TO-99 Black Novatex Toyota Vinyl

TO-99
Black

TO-172 Gunmetal Novatex Toyota Vinyl

TO-172
Gunmetal

TO-035 Slate Grey Novatex Toyota Vinyl

TO-035
Slate Grey

TO-011 Ivory Novatex Toyota Vinyl

TO-011
Ivory

TO-037 Charcoal Novatex Toyota Vinyl

TO-037
Charcoal

TO-031 Navy Novatex Toyota Vinyl

TO-031
Navy

TO-033 Medium Blue Novatex Toyota Vinyl

TO-033
Med. Blue

TO-012 Cadet Blue Novatex Toyota Vinyl

TO-012
Cadet Blue